“Dobre maniery” dla 15-stolatka

Nic nie równa się szczęśliwemu dzieciństwu spędzonemu w kochającym, wspierającym domu. Domu, gdzie nie tylko uczy się zasad dynamiki Newtona, ale równie mocno wspiera umiejętności społeczne – życia wg zasad savoir-vivre.

Niestety niektóre rodziny prezentują fantastyczne maniery w sytuacjach publicznych, a w domu przechodzą na system, którego należałoby się po prostu wstydzić. Okazuje się, że nawet księżna Yorku należy do nich. Zdradziła kiedyś jednemu z dziennikarzy swoją formułę dobrych manier przy stole. Otóż ona i jej córki dzielą swoje maniery na grupy: A, B i C. Kiedy spotykają się z Królową w Pałacu Buckingham, używają swoich najlepszych manier z grupy A. Kiedy są w restauracji korzystają z niższej grupy B. A w domu? Zachowują się jeszcze mniej właściwe – maniery C wg księżnej wystarczają. Bez złośliwości dodam, że zrozumiałym jest, iż ten mariaż nie mógł przetrwać na dworze bytyjskim.

Rodzic jest odpowiedzialny nie tylko za to, że karmi dziecko, uczy je chodzić, posyła do szkoły, czy dba o wszystkie iniekcje z kalendarza szczepień. Musi wymagać pewnych określonych zachowań wg klasycznej kindersztuby. I tak 15-stolatek musi:
– umieć rozpocząć i podtrzymać konwersację z osobą dorosłą
– zadbać o kolegów/koleżanki przebywających w domu rodzinnym, zorganizować ich pobyt/odwiedziny, posprzątać czyli ogólnie być dobrym gospodarzem dla rówieśników
– dbać o mir domowy w tym senie, że np. dostosowywać poziom słuchanej muzyki do akceptowalnego ogólnie poziomu hałasu 🙂
– być opiekuńczym i życzliwym dla młodszego rodzeństwa
– wyrażać wdzięczność rodziciom lub innym osobom.

Czy dużo wymagam? Nie, to tylko podstawy.

Lady Montemarco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s